facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Szczyt Młodych Liderów ASEF w Seulu - propozycja udziału

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazujemy Państwu informacje o  2. edycji Szczytu Młodych Liderów ASEF (ASEF Young Leaders Summit (#ASEFYLS2)) planowanej w ramach Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation).

Tematem tegorocznego szczytu, który odbędzie się w dniach 4-8 maja br. w Seulu (jako wydarzenie towarzyszące spotkaniu Ministrów Edukacji/Szkolnictwa Wyższego ASEM), jest „Dostęp młodych do zatrudnienia”. Zadaniem uczestników szczytu będzie przedstawienie nowych pomysłów i rozwiązań dla bardziej integracyjnego, rzetelnego i przystępnego rynku pracy dla młodzieży. Celem spotkania jest również wypracowanie jak najskuteczniejszych metod wdrażania zrównoważonych celów rozwoju (SDGs), w szczególności celu 4 (w sprawie edukacji), 5 (w sprawie równości kobiet i mężczyzn), 8 (w sprawie godnej pracy) i 9 (przemysł i innowacja).

Wydarzenie będzie dobrą okazją do interakcji z rówieśnikami z pozostałych 50 krajów ASEM oraz do poznania wpływowych liderów z Azji i Europy. Uczestnicy programu mają szanse na konstruktywną wymianę pomysłów i dobrych praktyk, bezpośredni rozwój umiejętności (m.in. technik negocjacyjnych) a z rezultatami ich pracy zapoznają się ministrowie edukacji krajów ASEM. Pośród mówców i panelistów występujących w trakcie wydarzenia znajdują się aktywni politycy, naukowcy, przedsiębiorcy i reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w programie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów podróży, a także opłacają koszty zakwaterowania wraz z pożywieniem. Uczestnicy programu muszą mieć pomiędzy 18 a 30 lat. Językiem roboczym programu jest j. angielski.

Rejestracji można dokonywać do 20 marca pod adresem https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2. Informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej http://www.asef.org/projects/themes/education/4106-2nd-asef-young-leaders-summit--asefyls2-. Wszelkimi ewentualne pytania dotyczące udziału w wydarzeniu proszę kierować na adres przedstawiciela MSZ krzysztof.zielinski2@msz.gov.pl lub bezpośrednio do organizatorów: asefyls@asef.org lub nathalie.sajda@asef.org.

Data składania wniosków:
Pon, 2017-03-20 (Cały dzień)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.