facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Level up↑

Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim

Tytuł projektu

Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim

Finansowanie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu

309 154,00 zł

Okres realizacji

2019-10-01 - 2022-03-31

Jednostka realizująca

Centrum Promocji - Dział Marketingu (adres: Bankowa 12, 40-007 Katowice)
Koordynator projektu

Piotr Skrzynecki (tel: 32 359 2041, e-mail: piotr.skrzynecki@us.edu.pl)

Cel projektu

Celem projektu jest Level up↑ jest zwiększenie skuteczności komunikacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku
akademickim.

Zadania w projekcie
  1. Opracowanie i upowszechnienie polityki równego traktowania na UŚ
  2. Wykłady otwarte dot. kształtowania postaw otwartości i tolerancji
  3. Szkolenia z zakresu komunikacji dla pracowników UŚ obsługujących cudzoziemców (język)
  4. Szkolenia z zakresu komunikacji dla pracowników UŚ obsługujących cudzoziemców (relacje)
  5. Dobre praktyki w zakresie obsługi cudzoziemców (język, relacje, działania równościowe)
  6. Nowy kanał komunikacji uwzględniający potrzeby odbiorców (Chatbot)
  7. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących zmian na UŚ (nowy UŚ)
Program

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

 
 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.