facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dokumenty

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Polecenie wyjazdu służbowego za granicę - Wniosek W/P

Przed wyjazdem:

 1. Wniosek W/P - polecenie wyjazdu służbowego za granicę - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

W przypadku wyjazdów studentów, doktorantów, osób niebędących pracownikami UŚ dodatkowo wymagane jest dołączenie do wniosku poniższych dokumentów:

 1. Umowa o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).
 2. Dane do sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (w przypadku zakupu wizy) - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

Po powrocie:

 1. Instrukcja wypełniania Rachunku kosztów polecenia wyjazdu służbowego za granicę do Wniosku W/P, Części I -  PDF (Adobe Acrobat).
 2. Rachunek kosztów polecenia wyjazdu słuzbowego za granicę do wniosku W/P Część I - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 3. Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 4. Ewidencja przebiegu pojazdu - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).

 

Skierowanie za granicę - Wniosek W/S

Przed wyjazdem:

 1. Wniosek W/S - skierowanie za granicę - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 2. Druk urlopu szkoleniowego - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

W przypadku wyjazdów studentów, doktorantów, osób niebędących pracownikami UŚ dodatkowo wymagane jest dołączenie do wniosku poniższych dokumentów:

 1. Dane do sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (w przypadku zakupu wizy) - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

Po powrocie:

 1. Instrukcja wypełniania Rachunku kosztów skierowania za granicę W/S - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 2. Rachunek kosztów skierowania za granicę W/S - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 3. Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 4. Ewidencja przebiegu pojazdu - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

PRZYJAZDY Z ZAGRANICY

 1. Wniosek G/Z - w sprawie świadczeń gościa zagranicznego - plik  w formacie DOC (Microsoft Word).
 2. Wniosek G/Z - w sprawie świadczeń gościa zagranicznego - plik w formacie PDF (Adobe Acrobat).
 3. Wniosek O/Z - o przyjęcie osoby z zagranicy, a którą zawarto umowę cywilnoprawną plik w formacie DOC (Microsoft Word).
 4. Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.