facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dokumenty

WYJAZDY ZAGRANICZNE

Polecenie wyjazdu służbowego za granicę - Wniosek W/P

Przed wyjazdem:

 1. Wniosek W/P - polecenie wyjazdu służbowego za granicę - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

W przypadku wyjazdów studentów, doktorantów, osób niebędących pracownikami UŚ dodatkowo wymagane jest dołączenie do wniosku poniższych dokumentów:

 1. Umowa o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).
 2. Dane do sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (w przypadku zakupu wizy) - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

Po powrocie:

 1. Instrukcja wypełniania Rachunku kosztów polecenia wyjazdu służbowego za granicę do Wniosku W/P, Części I -  PDF (Adobe Acrobat).
 2. Rachunek kosztów polecenia wyjazdu słuzbowego za granicę do wniosku W/P Część I - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 3. Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 4. Ewidencja przebiegu pojazdu - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).

 

Skierowanie za granicę - Wniosek W/S

Przed wyjazdem:

 1. Wniosek W/S - skierowanie za granicę - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 2. Druk urlopu szkoleniowego - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 3. Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

W przypadku wyjazdów studentów, doktorantów, osób niebędących pracownikami UŚ dodatkowo wymagane jest dołączenie do wniosku poniższych dokumentów:

 1. Dane do sporządzenia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (w przypadku zakupu wizy) - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

Po powrocie:

 1. Instrukcja wypełniania Rachunku kosztów skierowania za granicę W/S - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 2. Rachunek kosztów skierowania za granicę W/S - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 3. Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej/wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania - DOC (Microsoft Word), PDF (Adobe Acrobat).
 4. Ewidencja przebiegu pojazdu - DOC (Microsoft Word)PDF (Adobe Acrobat).

 

PRZYJAZDY Z ZAGRANICY

 1. Wniosek G/Z - w sprawie świadczeń gościa zagranicznego - plik  w formacie DOC (Microsoft Word).
 2. Wniosek G/Z - w sprawie świadczeń gościa zagranicznego - plik w formacie PDF (Adobe Acrobat).

 

PROFESOR WIZYTUJĄCY

 1. Wzór Wniosku PW.
 2. Wzór umowy cywilnoprawnej w języku polskim.
 3. Tłumaczenie umowy cywilnoprawnej na język angielski – wersja poglądowa.
 4. Wzór rachunku.
 5. Formularz IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
 6. Wykaz danych osobowych obcokrajowca potrzebnych do wypełnienia umowy i formularza IFT-1/IFT-1R.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAGRANICZNEJ WYDZIAŁU 2015

 1. Część I - sprawozdanie, tematy badawcze.
 2. Część II-III-IV - wskaźniki umiędzynarodowienia.

 

KONKURS "LIDER UMIĘDZYNARODOWIENIA UŚ 2017"

 1. Regulamin konkursu
 2. Formularz zgłoszenia kandydata PDF (Adobe Acrobat)
 3. Formularz zgłoszenia kandydata DOC (Microsoft Word)
 4. Formularz konkursowy PDF (Adobe Acrobat)
 5. Formularz konkursowy DOC (Microsoft Word)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.