facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Umowy bilateralne

Porozumienia i umowy zawierane przez uczelnię mają na celu umocnienie już prowadzonych działań międzynarodowych, ale także inicjowanie nowych form współpracy z zagranicznymi uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi.
 
Zawarte porozumienia umożliwiają wspólne prowadzenie prac badawczych, wspólną organizację konferencji, wymianę kadry i studentów, a także liczne inicjatywny edukacyjne.
 
Prowadzona w ramach umów bilateralnych wymiana osobowa, znacząco zwiększa wskaźnik umiędzynarodowienia Wydziałów. Wiele zawartych porozumień stanowi podstawę przy ubieganiu się o granty ministerialne.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.