facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie informacyjne dot. wyjazdów w ramach Programu Edukacja

 

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone wyjazdom w ramach Programu Edukacja, które odbędzie się 26 lutego o godz. 13:00, w sali 142 w budynku Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach.

Charakterystyka programu:

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Mobilności studentów i pracowników uczelni będą realizowane na zasadach zbliżonych do programu Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego.

 

Zapraszamy na spotkanie!

 

Data składania wniosków:
Pt, 2020-03-13 23:30

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.