facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Program wymiany studenckiej z National Dong Hwa University (Tajwan)

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z National Dong Hwa University (Tajwan). W ramach umowy pomiędzy uczelniami realizowany jest m.in. program wymiany studenckiej.

Do 6 kwietnia 2018 roku przyjmowane są zgłoszenia udziału w wymianie w semestrze zimowym (wrzesień 2018 - styczeń 2019). Studenci Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywają kosztów czesnego, jedynie koszty podróży i pobytu w Tajwanie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z koordynatorem wymiany – dr. Joachimem Włodarzem.

Szczegółowe informacje na temat udziału w wymianie dostępne są tutaj.

Data składania wniosków:
Pt, 2018-04-06 (Cały dzień)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.