facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Program NAWA wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór do Programu wymiany osobowej naukowców, studentów i doktorantów w ramach współpracy bilateralnej NAWA.
Nabór zakończy się 20 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia (do 31.03.2020), Kazachstan, Macedonia, Meksyk (do września 2020), Rumunia, Serbia, Słowacja, Tajwan, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Dla każdego kraju są określone możliwe formy wymiany i stawki finansowe.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie stażu naukowego;
2) odbycie studiów częściowych;
3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich);
4) wizyta studyjna;
5) pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
6) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
7) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
8) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Wnioski składane są w systemie NAWA bezpośrednio przez osobę zainteresowaną.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców znajdują się na stronie NAWA:

dla studentów i doktorantów: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/studenci,

dla naukowców: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy.

Data składania wniosków:
Pt, 2019-12-20 15:00

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.