facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Stypendia DAAD - program wymiany osobowej

W imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Univwersytet Śląski zaprasza do składania wniosków do programu DAAD w celu wspierania wymiany osobowej przy realizacji projektów badawczych na lata 2018–2019. Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki, oraz skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych.

W ramach tego programu wspierane są koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera może wynosić 1 miesiąc w przypadku naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów.

Szczegółowe informacje nt. procedur i wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej MNiSW.

 

Data składania wniosków:
Pt, 2017-06-30 (Cały dzień)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.