facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Mieczysława Bekkera 2019!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) prowadzi nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Mieczysława Bekkera.

Celem programu jest zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców i nauczycieli akademickich pracujących w polskich uczelniach.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy naukowe i naukowo-dydaktyczne, których celem jest:

·         odbycie stażu podoktorskiego;

·         prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

·         pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

·         oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Stypendium obejmuje koszty utrzymania związane z pobytem w ośrodku goszczącym. Dofinansowanie może zostać powiększone, jeżeli w wyjeździe uczestniczy małżonek oraz niepełnoletnie dzieci. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest dofinansowanie kosztów związanych z pobytem opiekuna.

Okres pobytu w instytucji goszczącej:

· od 3 do 24 miesięcy w przypadku młodego naukowca (do 7 lat od uzyskania stopnia doktora),

· od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców.

 

Początek pobytu: wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2020 r., a najpóźniej 30 września 2020 r.

 

Termin składania wniosków:  od 16 kwietnia do 18 czerwca 2019 r. roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+01:00, czas lokalny dla Warszawy)

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Uprawnionymi wnioskodawcami są naukowcy oraz pracownicy akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora i zatrudnieni w chwili składania wniosku w polskich uczelniach na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Informacje o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie  

Złożenie wniosku możliwe jest bezpośrednio przez wnioskodawcę po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

 

Data składania wniosków:
Wt, 2019-06-18 15:00

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.