facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiza

  • Dokumentem, na podstawie którego gość może ubiegać się o wizę jest oficjalne zaproszenie  wystawione przez Uniwersytet Śląski i podpisane przez JM Rektora.
  • Goście zagraniczni pochodzący z krajów Unii Europejskiej, którzy przebywają w Polsce dłużej niż przez 3 miesiące (powyżej 90 dni) zobligowani są do zarejestrowania swojego pobytu na terenie Polski w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
  • Jeżeli gość zagraniczny, przebywający w Polsce na podstawie wizy, chce przedłużyć swój pobyt poza okres jej ważności, może przedłużyć legalność pobytu bez konieczności wyjazdu z Polski. W tym celu musi ubiegać się (w określonych terminach) o wydanie tzw. karty pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy. W tym celu wymagany jest kontakt z:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

40-032 Katowice

ul. Jagiellońska 25

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.