facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

20 stypendiów na studia magisterskie na Uniwersytecie w Klagenfurcie (Austria)

Na prośbę Austriackiego Forum Kultury w Warszawie przekazujemy informację
o 20 stypendiach dla studentek i studentów matematyki i nauk technicznych na studia magisterskie (w języku angielskim) w roku 2019/2020 na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu w Klagenfurcie.

O stypendium można się ubiegać do 12 maja 2019 r.

Stypendia przewidziane są dla wszystkich zainteresowanych osób, posiadających tytuł licencjata.

Oprócz studiów, dla stypendystek i stypendystów przewidziano praktyki zawodowe
w austriackich przedsiębiorstwach.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY lub pod linkiem Wydziału Nauk Technicznych: https://www.aau.at/studium/studierendenleben/stipendien-und-zuschuesse/technology-scholarships/.

Data składania wniosków:
Nie, 2019-05-12 23:30

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.